Selidbe Beograd SELIDBE FIRME, KANCELARIJA

SELIDBE FIRME, KANCELARIJA

Mi smo stručnjaci za pakovanje i preseljenje imovine vaše kompanije – selidbe firme: kancelarijskog nameštaja, elektronskih uređaja, laboratorijske opreme ili fabričkih mašina u vaše nove prostorije.

Pravilno planiranje i koordinacija su temelji uspešnog selidbe u kancelariji. Naši akcioni planovi za preseljenje u kancelariju pažljivo su sastavljeni da bi umanjili gubitak produktivnosti za vaše poslovanje.

Svesni vaših potreba za poverljivošću, možemo pružiti ugovornu klauzulu o poverljivosti za sve naše osoblje ako je potrebno. Naša posada posvećena je pakovanju i raspakovanju vaše robe s najvećom pažnjom. Sva elektronska oprema, poput servera i modemskih ormara, spakuje se u posebno dizajnirane kutije i transportuje u vozilima sa vazdušnim oslanjanjem.